top of page

Yabancılık Unsuru İçeren Boşanma Davaları Nelerdir?

Yabancılık unsuru, bir kişinin bir ülke mahkemesinde dava açma hakkına sahip olup olmadığını belirleyen bir kriterdir. Boşanma davalarında yabancılık unsuru genellikle şu durumları içerebilir:

  • Yabancı Vatandaşlık: Eşlerden biri veya her ikisi de farklı ülkelerin vatandaşlarıysa, boşanma davası yabancılık unsuru içerebilir. Bu durumda, hangi ülkede dava açılacağı ve o ülkenin hukuk sistemi nasıl uygulanacağı belirlenmelidir.

  • Yabancı İkamet: Eşler, boşanma davası açmak istedikleri ülkede ikamet etmiyorlarsa, yabancılık unsuru devreye girebilir. İkamet etme durumu, davanın hangi ülkede açılacağını etkileyebilir.

  • Evlenilen Ülkenin Yabancı Olan Eşin Vatanı Olmaması: Eşler, evlendikleri ülkede ikamet etmiyorlarsa veya evlenilen ülke yabancı olan bir eşin vatanı değilse, boşanma davası yabancılık unsuru içerebilir.

  • Evlilik İlişkisinin Çeşitli Ülkelerde Gerçekleşmesi: Eşler, evlilik sürecinde farklı ülkelerde bulundular veya evlilikleri farklı hukuki sistemlere tabiyse, boşanma davası yabancılık unsuru içerebilir.

Yabancılık unsuru içeren boşanma davalarında, hangi ülkede davanın açılacağı, hangi ülkenin hukuk sistemine tabi olunacağı gibi konular büyük önem taşır. Bu tür durumlarda, uluslararası hukuk ve yerel yasal düzenlemeleri anlamak önemlidir. Tarafların bu konuda uzmanlaşmış bir avukattan hukuki danışmanlık alması önerilir.


Her iki taraf da yurtdışında ikamet etmekte olup Türk vatandaşı olmasına rağmen boşanma davasını Türkiye’de açabilir mi?


Taraflardan biri Türk, diğeri yabancı uyruklu olsa da, her iki tarafın da Türk olmasına rağmen yurtdışında ikamet ediyorlarsa veya her iki çift yabancı uyruklu olup Türkiye'de ikamet ediyorlarsa, boşanma davasını Türkiye'de açmak mümkündür. Bu dava, eşlerin Türkiye’deki mutad meskeninin olduğu, yani Türkiye’ye geldiğinde kaldığı yerdeki mahkemede açılmalıdır.

 

Türkiye'de mutad meskeni olmayan kişiler için dava nerede açılmalıdır?


Türkiye'de fiili olarak sabit bir adresi olmayan kişiler için İzmir, İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlerde dava açma imkânı vardır.

 

Türkiye'de ikamet etmeyen bir eşin Türkiye'de boşanma davası açılabilmesi mümkün müdür?


Bir taraf Türk vatandaşı olduğu sürece yabancı uyruklu eşle yurt dışında olsa bile Türkiye'de boşanma davası açma hakkına sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, davayı Türkiye'de açmak istendiğinde, dava açan tarafında Türkiye'de bulunduğu yer.

 

Türkiye'de ikamet eden, ancak yabancı uyruklu eşlere sahip olan çiftler, boşanma davasını Türkiye'de açabilir mi?


Çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi nedeniyle Türk mahkemeleri bu tür davaların yetkilisidir. İkamet yerinin son altı varlığı birlikte mevcut veya herhangi bir yerleşim yeri mahkemelerinde dava açılabilir.


Boşanma davalarının kısa süreli olması için ne yapılabilir?


En hızlı şekilde boşanma davalarını sonuçlandırmak için anlaşmalı boşanma süreci tercih edilmektedir. Taraflar, velayet, nafaka, malvarlığı paylaşımı gibi anlaşmaya vararak çekişmesiz bir dava açabilirler. Ancak her iki tarafın da mahkemeye katılmaları gerekir, bu nedenle yurt dışında kalan sürelerde Türkiye'ye gelmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma mümkün değilse, dava süresi kesintisinin bir başka yolu, onun iki tarafı da Türkiye'de bir avukat tutmasıdır.


Boşanma davalarını açarken dikkat edilmesi gereken başka önemli hususlar da vardır. Özellikle boşanma protokolünün hazırlanması veya dava ve cevap dilekçelerinin usul kuralları uygun bir şekilde hazırlanmasının profesyonel bir avukatın yardımına büyük önem verir. Bu süreçte avukat, haklarını korur ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde ilerler.

Sonuç olarak, yabancılık unsuru içeren boşanma davaları karmaşık olabilir ve bu davalara doğru bir şekilde yaklaşmak için profesyonel hukuki destek almak önemlidir. Bir avukatın rehberliği, davanın düzenli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

Comments


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page