top of page

Yurt Dışından Emekli Vatandaşların Yabancı Plakalı Taşıtlarının Türkiye’de Kalma Süresi 4 Yıla Çıkarıldı

Yurt dışında emekli olan ve Türkiye'de uzun süre ikamet etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, yurt dışında emekli olan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının kalma süresini 4 yıla çıkarmaktadır.


Daha önce, 29.09.2009 tarihli 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ile belirlenen kurallara göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilere kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına iki yıl, Türkiye'de oturma izni olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki emekli yabancılara ise ikamet izinleri kadar geçici ithalat izni verilmekteydi.


Ancak, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7999 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/15481 Sayılı Karar'a bir fıkra eklenerek yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, belirlenen süreler tamamlanmadan önce başvurulması şartıyla, süre bitimini takiben aynı süreler yeniden verilecektir. Yurt dışında emekli vatandaşlar, 730 güne kadar olan süreyi tamamlayarak taşıtlarıyla tekrar yurt dışına çıkış yapmalarına gerek kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre talep edebileceklerdir.


Bu düzenleme, yurt dışında ikamet eden ve yurt dışından emekli olan vatandaşların Türkiye'de geçici olarak getirdikleri kara taşıtlarının toplamda 4 yıl boyunca kalabilmesine olanak tanımaktadır. Yani, bu düzenlemeden faydalanan vatandaşlar, tekrar yurt dışına çıkış yapmalarına gerek kalmaksızın, kara taşıtlarıyla Türkiye'de toplamda dört yıl süreyle kalabileceklerdir. Bu süre sonunda, taşıtlarıyla en az 185 gün ülke dışında bulunmaları halinde tekrar 4 yıl süreyle geçici olarak kara taşıtı getirme hakkına sahip olabileceklerdir.

Ancak, bu haklardan faydalanabilmek için iki yıllık süre tamamlanmadan önce başvurulması gerekmekte ve yurt dışı yerleşiklik şartının yeniden sağlanması gerekmektedir.


Ayrıca, 2009/15481 Sayılı Karar'ın 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle "emeklilerin" ifadesi "yurt dışından emeklilerin" olarak değiştirilmiş ve Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı da belirli koşullar altında kapsama alınmıştır.

Bu düzenlemenin yanı sıra, 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle, geçici ithal edilen kara taşıtları için başvuruların belirli bir süre içinde yapılması ve belirli şartların sağlanması gerektiği belirtilmiştir.


Sonuç olarak, yabancı plakalı kara taşıtlarının Türkiye'de kalma süresinin 4 yıla çıkarılması, yurt dışında emekli olan vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bu düzenleme ile uzun süre Türkiye'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar, kara taşıtlarını 4 yıl boyunca Türkiye'de bulundurduktan sonra tekrar yurt dışına çıkış yapmadan sürelerini uzatabileceklerdir.

コメント


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page