top of page

Resmi Gazete Özeti 04/24

(22 Ocak – 28 Ocak 2024) T.C. Resmi Gazete Önemli Başlıklar


  • 23 Ocak 2024 tarihli ve 32438 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliği ile 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitler ("Satış Usulü Yönetmeliği") ÜFE oranları dikkate alınarak güncellenmiştir.

  • 26 Ocak 2024 tarihli ve 32441 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre barolar, defter kayıtlarını ve dayanağı belgelerini elektronik ortamda tutabilecektir.

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


  • Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihli ve E: 2020/75, K: 2023/188 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/50, K: 2023/202 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/36395 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/3819 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 19/10/2023 Tarihli ve 2018/17652 Başvuru Numaralı Kararı

Comments


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page