top of page

Resmi Gazete Özeti 03/24

(15 Ocak – 21 Ocak 2024) T.C. Resmi Gazete Önemli Başlıklar


  • 18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir;

o   Yönetmelik'in 11. Maddesi uyarınca, hayat, hayat dışı ve reasürans alanlarında faaliyet gösteren brokerlerin asgari ödenmiş sermaye miktarları arttırılmıştır. Hayat ve hayat dışı ruhsat ile reasürans alanları için öngörülen ilave sermaye miktarları farklılaştırılmıştır.

o   Direktör veya birim/departman müdürlerinden aranan nitelik, öğrenim düzeyi ve deneyim süreleri belirlenmiştir.

o   Yönetmeliğin 18. Maddesine yapılan eklemeye göre, mevzuata uygun olarak kurulmuş brokerler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin brokerlik faaliyetinde bulunmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, ticaret ünvanlarında veya belgelerde brokerlik işlemleriyle ilgili izlenim yaratacak ifadelerin kullanımı kısıtlanmıştır.

o   Mevzuata uygun olarak kurulmuş broker, SEDDK'dan faaliyet ruhsatı almış gerçek ve tüzel kişi brokerleri ile Yönetmeliğin belirlediği şartları yerine getiren yurtdışında kurulu brokerleri kapsar.

o   Yönetmeliğe eklenen maddeyle, iyiniyet maddesi çerçevesinde, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla SEDDK, acil durumlarda brokerin aracılık faaliyetini geçici olarak durdurabilir ve ardından ruhsat iptali dahil diğer tedbirleri alabilir.

o   Hazine Müsteşarlığına yapılan atıflar, Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) atfen "Kurum" olarak değiştirilmiştir.

 

 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


Comments


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page