top of page

Resmi Gazete Özeti 02/24

(8 Ocak – 14 Ocak 2024) T.C. Resmi Gazete Önemli Başlıklar


 • 09 Ocak 2024 tarihli ve 32424 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e Madde 1’e göre, Gümrük Yönetmeliği'nin 22. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu değişiklikle, Gümrük Kanunu'nun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin malvarlığını yeni bir şirkete devretmesi durumunda, belirli koşullar altında faaliyet süresi koşulu aranmayacaktır. (https://www.resmigazete.gov.tr/09.01.2024)


 • 12 Ocak 2024 tarihli ve 32427 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kurul Kararı’na göre, Köy kamu tüzel kişilikleri, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüklerinden istisna tutulmuştur. (https://www.resmigazete.gov.tr/12.01.2024)

 

 • 13 Ocak 2024 tarihli ve 32428 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesine göre, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek ücretlerde ortalama yüzde 58,40 oranında artış yapılmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240113-12.htm)


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


 • Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/22554 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/6929 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/12366 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2018/35591 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/38627 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/879 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/20131 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2018/27682 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 19/10//2023 Tarihli ve 2020/20852 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 29/11//2023 Tarihli ve 2016/9303 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2018/10997 Başvuru Numaralı Kararı (https://www.resmigazete.gov.tr/09.01.2024)

 • Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2020/76, K: 2023/172 Sayılı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihli ve 2019/30833 Başvuru Numaralı Kararı

Comments


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page