top of page

Resmi Gazete Özeti 01/24

(2 Ocak – 7 Ocak 2024) T.C. Resmi Gazete'deki Önemli Başlıklar


  • 02 Ocak 2024 tarihli ve 32417 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)" yürürlükten kaldırılmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/02.01.2024)


  • 02 Ocak 2024 tarihli ve 32417 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranlarını belirlenmiştir. TCMB, sözleşmede öngörülmeyen veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda yıllık %48,00 temerrüt faiz oranı ve 1.310,00-TL asgari giderim tutarı olarak belirlemiştir. Bu oran ve tutar 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. (https://www.resmigazete.gov.tr/02.01.2024)


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIComments


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page